top of page

Yritysrahoitus, Rakentamisen ja Investointien Rahoitus,  Kiinteistökehitys

KOKEMUS. ASENNE. TULOKSET.

Business Handshake

PALVELUT

Sinun asiasi on meille tärkeä. Omistautuneen ja kokeneen henkilöstömme avulla me WPL Groupissa tiedämme, että paras tapa lähestyä asiakkaidemme ratkaistavia kysymyksiä on ymmärtää heidän liiketoimintaansa. Ohessa voit tutustua tarkemmin erikoistumisalueisiimme.

Yritysrahoitus

Business Meeting

Autamme yrityksiä ratkaisemaan rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja järjestämme tarvittavan lainarahoituksen tai oman pääoman ehtoisen rahoituksen. Tarvittaessa osallistumme liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja strategian tarkentamiseen.

Rakennushankkeiden ja kiinteistösijoitusten rahoitus

Analyzing Data

Järjestämme rakentamisen aikaisen rahoituksen tai sijoittajat niin pienempiin kuin suurempiinkin hankkeisiin sekä kiinteistöinvestointeihin. Pääasiassa työskentelemme tunnustettujen kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa.

Kiinteistökehitys

Under Construction

Olemme olleet mukana useissa kiinteistökehityshankkeissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vastaamme hankkeen kehittämisestä kannattavaksi ja asiakkaan tavoitteita vastaavaksi.

Yritysrahoitus

Kansainvälinen sijoittaja vauhdittamaan liiketoiminnan kasvua, yrityksen kokonaisrahoitus, investointien rahoitus, MBO-kaupan tai sukupolvenvaihdoksen rahoitus.

Kattava analyysi

Vuosien tuoma kokemus ja asiantuntemus auttaa havaitsemaan ja analysoimaan asiakasyrityksen tarvittavat ja oleelliset tiedot. Asiakkaan tavoitteet, odotukset ja tilanne käydään syvällisesti läpi, jotta sijoittajille ja rahoittajille voidaan strukturoida oikeanlainen tietopaketti.

Market Analysis

Yritysesitys sijoittajille ja rahoittajille

Asiakasyrityksestä laaditaan kattava esitys sijoittajille ja rahoittajille . Esityksen avulla sijoittajat ja rahoittajat saavat yrityksestä, sen toiminnasta, kannattavuudesta ja liiketoiminnan nykytilasta ja tulevasta potentiaalista monipuolisen tosiasioihin perustuvan tietopaketin päätöksenteon pohjaksi.

Analyzing Graphs

Taloudellinen mallinnus

Rahoituskysymykset ovat usein monimutkaisia ja vaativat useita lähestymiskulmia ja lukuihin tutustumista. On oleellisen tärkeää laatia tosiasioihin ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuva laaja taloudellinen mallinnus, jonka avulla yrityksen liiketoiminnan taloudellista potentiaalia voidaan arvioida.

Financial Report

Sijoittajan tai rahoittajan mukaan saaminen

Huolellisen tausta-analyysin, kattavan sijoittajaesityksen ja taloudellisen mallin avulla asiakkaalle saadaan järjestettyä tavoiteltu oman pääoman ehtoinen sijoitus tai lainarahoitus. Asiakasta neuvotaan ja tuetaan koko prosessin ajan alusta aina sijoituksen tai rahoituksen toteutumiseen saakka.

Euro Coin

Rakennushankkeiden ja kiinteistösijoitusten rahoitus

Yksittäisen hankkeen tai hankeportfolion rahoitus, kiinteistösijoittajan hankkiminen.

Kattava analyysi

Kohteena oleva hanke tai sijoitus sekä asiakkaan tavoitteet ja odotukset käydään huolellisesti läpi, jotta rahoittajille tai sijoittajille voidaan strukturoida selkeä tietopaketti kohteesta.

Making Notes

Hankkeen esittely

Rahoitettavasta hankkeesta ja rahoituksen tarpeesta tai sijoituskohteesta laaditaan selkeä ja kattava esitys rahoittajille ja sijoittajille. Esityksen kautta rahoittajat voivat arvioida hankkeen soveltuvuuden heidän rahoitustuotteilleen ja sijoittajat sopivuuden heidän sijoitusportfolioonsa.

Analytics

Rahoittajan tai sijoittajan mukaan saaminen

Hyvän ja kattavan kohde-esityksen avulla asiakkaalle saadaan järjestettyä tarvittava lainarahoitus tai loppusijoittaja. Asiakasta tuetaan koko prosessin ajan alusta lähtien aina sopimusten laatimiseen saakka.

Coins

Kiinteistökehitys

Omaisuuden arvon kasvattaminen hankekehityksen kautta.

Kohteen mahdollisuuksien arviointi

Kohteena olevaan tonttiin tai olemassa olevaan kiinteistöön tutustutaan perinpohjaisesti ja kohteen paras käyttötarkoitus ja kehitysmahdollisuudet arvioidaan.

Construction Site

Hankkeen kehittäminen

Hanke kehitetään siten, että asetetut taloudelliset, toiminnalliset ja muut tavoitteet saavutetaan. Hankekehityksen rooli on äärimmäisen tärkeä, sillä hankkeen taloudellinen kannattavuus ratkaistaan hyvin pitkälti tässä vaiheessa.

Architect hold plans

Hankkeen toteuttaminen

Toteuttamisen aikana varmistetaan hankkeen toteutuminen asiakkaan tavoitteita vastaavaksi sekä vastataan tarvittavien sidosryhmäsuhteiden hoitamisesta.

Construction Manager

WPL Groupin Asiakkaat

Asiakkaamme odottavat ammattitaitoista, aikaansaavaa ja luottamuksellista palvelua ja tähän vaatimukseen vastaamme. Toimimme useiden yritysten kanssa aina pörssiyhtiöistä pk-yrityksiin ja autamme asiakkaitamme löytämään ratkaisut niin rahoitukseen, sijoittajiin kuin hankekehitykseenkin liittyviin kysymyksiin. Useimmat toimeksiantomme ovat luottamuksellisia, emmekä käytä niitä julkisesti referensseinä.

Yhteystiedot

Kerromme mielellämme tarkemmin miten voimme auttaa juuri teidän yritystä sijoittajan löytämisessä vauhdittamaan liiketoiminnan kasvua tai tarvittavan rahoituksen toteuttamisessa.

miko.pironetti(@)wpl.fi

+358 (0)40 840 3102

Holding Phones
bottom of page